09/10/2016

Aviso legal

TITULARIDADE

En virtude da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da  Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, comunicámoslle que a web que está visitando ubicada baixo o dominio velaisca.com pertence a Velaísca. Proxectos educativos (denominación comercial de ANTÍA VÁZQUEZ FIGUEIRAS, en diante “a propietaria”) cuxos datos identificativos son os seguintes

  • Razón Social: Antía Vázquez Figueiras
  • NIF: 34269814K
  • Domicilio: A Costaña 20,2 Chantada (Lugo)
  • Teléfono: 660.46.29.58

OBXECTO

Toda persoa que acceda a este sitio web asume o papel de usuario, comprometéndose á observancia e ao cumprimento rigoroso das disposicións aquí dispostas, así como a calquera outra disposición legal que fose de aplicación.

A propietaria resérvase o dereito de modificar calquera tipo de información que puidera aparecer no sitio web, sen que exista a obriga de preavisar ou poñer en coñecemento dos usuarios ditas obrigas, entendéndose como suficiente coa publicación no sitio web da propietaria.

CONTIDOS

Os contidos e imaxes que hai nesta web pertencen aos respectivos autores e, salvo que teñan unha licenza específica están regulados baixo a licenza CreativeCommonsReconocimiento-CompartirIgual 3.0 España.

RESPONSABILIDADE

A propietaria non se fai responsable das información, opinión e conceptos que sexan emitidos, publicados ou distribuídos a través do sitio web polos usuarios non de calquera outro sitio web interconectado ao cal se acceda dende velaisca.com, mediante enlaces ou calquera dos servicios que se vinculen ou relacionen nesta web.

O sitio web da propietaria pode utilizar cookies (pequenos arquivos de información que o servidor envía ao ordenador de que accede á páxina) para levar a cabo determinadas función que son consideradas imprescindibles para o correcto funcionamento e visualización do sitio. As cookies utilizadas no sitio web teñen, en todo caso, carácter temporal coa única finalidade de facer máis eficaz a súa transmisión ulterior e desaparecen ao terminar a sesión do usuario. En ningún caso serán utilizadas as cookies para recoller información de carácter persoal.

Este sitio web foi revisado e probado para que funcione correctamente. Non obstante, a propietaria non  pode garantir a inexistencia de erros no acceso á web, nos contidos nin na súa actualización completa, aínda cando invirte todos os esforzos necesarios para evitalos e emendalos coa máxima celeridade e sempre que lle sexan indicados.

Scroll Up
×